logo

Prof. Dr. Farhan Alfin

arapça dili Turkçe dili İngilizce dili

Gıda Mühendisliği

Anna sayfanın resmi
Lisans Dersleri
Türkçe dilinde verilen dersler
Lisansüstü Dersleri
Lisansüstü Tezler
Lisans Dersleri

Hububat Öğütme Teknolojisi

2000-2015 yıllar arasında Suriye’deki Albaath Üniversitesi, Homs, Kimya ve Petrol Mühendisliği Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde lisans öğrencilerine tahıl öğütme teknolojisi dersi verdim.

Alfin, F., 2013, Hububat Öğütme Teknolojisi, Albaath University Press, Homs. (Arapça)

Dersin sunumları (Arapça)

Tahıların önemi ve kimyasal bileşimleri (İndir)
Tahılın depolaması-1 (İndir)
Tahılın depolaması-2 (İndir)
Buğday kalite özellikleri-1 (İndir)
Buğday kalite özellikleri-2 ( (İndir)
Un üretimi-1 (Öğüteme teknolojisi) (İndir)
Un üretimi-2 (Öğüteme teknolojisi) (İndir)
Un üretimi-3 (Öğüteme teknolojisi) (İndir)
Un üretimi-4 (Öğüteme teknolojisi) (İndir)
Öğütme yan ürünlerin kullanımı (İndir)
Bulgur üretimi (İndir)
Freekeh üretimi (İndir)
Hafta 1: Örnekleme ve hazırlama (İndir)
Hafta 2: Buğday Sınıflandırması (İndir)
Hafta 3: HL ağırlığı - 1000 tane ağırlığı (İndir)
Hafta 4: Tane ırılığı ve homojenliği - tane sertliği (İndir)
Hafta 5: Gluten miktarı ve kalitesi (İndir)
Hafta 6: Düşme sayısı (İndir)
Hafta 7: Laboratuvar öğütme(İndir)
Bühler değirmen diyagramı (İndir)
Hafta 7: Buğday öğütme teknolojisi (İndir)

Gıda Endüstrisinde Modelleme

2007-2015 yılları arasında Suriye’deki Albaath Üniversitesi, Homs, Kimya ve Petrol Mühendisliği Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde lisans öğrencilerine Gıda Endüstrisinde Modelleme dersi verdim.

Linear Programming (İndir)
Artificial Neural Networks (İndir)
Statistical Modeling Techniques I (İndir)
Statistical Modeling Techniques II (İndir)
Applications of Linear Programming in Food Engineering (İndir)
Using Excel to solve linear programming problems (İndir)

Ambalaj Malzemeleri

2013-2015 yılları arasında Suriye’deki Albaath Üniversitesi, Homs, Kimya ve Petrol Mühendisliği Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde lisans öğrencilerine Ambalaj malzemeleri dersi verdim.

Ders, Dr. Eng Mustafa Satouf tarafından yazılan "Ambalaj Teknolojisi" Al-Baas Üniversitesi Yayınları, kitap üzerinde işlendi,

Gıda Ambalajının Önemi (İndir)
Ambalajda Kullanılan Hammaddeler (İndir)
Gıda Ambalajında Cam (İndir)
Metal kutular ve kaplamaları I (İndir)
Metal kutular ve kaplamaları II (İndir)
Gıda ambalajlarında polimerik (plastik) malzemeler (İndir)
Gıda maddelerinin paketlenmesi için hazırlanması (İndir)
En önemli gıda maddeleri ve uygun dolgu malzemeleri (İndir)

 

Lisansüstü Dersleri

Mühendislik İstatistikleri

İngilizce dilinde öğrettim
İstatistiklerin Doğası (İndir)
Veri tanımlaması (İndir)
Olasılık ve Normal Dağılım (İndir)
Güven aralığı (İndir)
Hipotez testi (İndir)
Ortalamalar, Varyanslar Arasındaki Farkın Test Edilmesi (İndir)
Varyans Analizi (ANOVA) (İndir)
Chi-Kare Prosedürleri (İndir)
Korelasyon ve Regresyon (İndir)
Deney Tasarımı İlkeleri (İndir)
Deney Tasarımı (İndir)

Tahıl Öğütmede ileri Teknolojileri

Istatistiksel Süreç Kontrolü

Lisansüstü Tezler

Ali, A., 2009

Ali, A., 2009, SURİYE BUĞDAYININ ERİŞTE ÜRETİMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ, Homs. (Tezi İndir)

Ali, A, and Alfin, F., 2008, Bazı yumuşak Suriye buğday çeşitlerinden elde edilen erişte özellikleri, Journal of Al-Baath University, 30 (16) 189-214. (Makaleyi İndir)

Alfin, F., and Ali, A., 2008, Bazı Suriyeli Makarnalık Buğday Çeşitlerinden Elde Edilen Erişte Özellikleri, Research Journal of Aleppo University Agricultural Science Series, (70) 211-230 (Makaleyi İndir)

Ali, A, and Alfin, F., 2008, Suriye buğdayının erişte üretimine uygunluğunun incelenmesi. The First International Conference of Food Industries and Biotechnology & Associated Fair, Syria, Homs, 25-27 Nov. 2008. (Arapça) ( İndir)

Alkateb, M., 2011

Alkateb, M., 2011, GÖRÜNTÜ ANALİZ TEKNİĞİ KULLANILARAK SEMOLİNEDE RENKLİ BENEKLERİN BELİRLENMESİ, Homs. (Tezi İndir)

Alfin, F., and Alkateb, M., 2011, Masaüstü Tarayıcı Kullanarak Tristimulus Metodu ile Belirlenen Benek Sayısı ve İrmik Rengi Arasındaki İlişki, Mu’tah Lil-Buhuth wad-Dirasat, Natural and Applied Sciences Series, Vol. 26, No. 2. 81. (Özeti İndir)

Zahra, R., 2011

Zahra, R., 2011, HAMURUN TEST CİHAZLARININ REOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Homs. (Tezi İndir)

Alfin, F.; Satoof, M.; Zahrah, R., 2011, Bazı Hamur Test Cihazlarının Teknik ve Reolojik Özellikleri Arasındaki İlişki, Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Engineering Sciences Series Vol. (33) No. (2):241 (Makaleyi İndir)

Mansour, D., 2011

Mansour, D., 2011, ÜRETİLEN UN KALİTESİNDE BUĞDAY TAVLAMA SÜRECİ ETKİSİ, Homs. (Tezi İndir)

Mansour, D., Alfin, F., 2008, Tavlama nemi Suriye buğdayının un kalitesine etkisi. The First International Conference of Food Industries and Biotechnology & Associated Fair, Syria, Homs, 25-27 Nov. 2008. (Arapça) (İndir)