logo

Prof. Dr. Farhan Alfin

arapça dili turkçe dili ingilizce dili

Food Engineering

Main page picture

Advances in Wheat Blending Optimization

References

Annon, 2016, Buğday Paçallama ve Tavlama İşlemleri, Miller Magazine, Yıl 10, Sayı 82, sayfa 45.

Dündar, A. ve Zerenler, M., 2011, Bir Un Fabrikasında Hedef Programlama Uygulaması, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11 (21), 73-94.

Elgün, A. ve Ertugay, Z., 2002, Tahıl İşleme Teknolojisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları No. 718. Ziraat Fakültesi No. 297. Ders Kitapları Serisi No. 52, Erzurum.

Fowler, M., 2009, Blending for Value, World Grain, October, 62,

Fowler, M., 2012, Wheat Blending, World Grain, November, 94.

Haas, N. C., 2011, Optimizing Wheat Blends For Customer Value Creation: A Special Case Of Solvent Retention Capacity, Master of Agribusiness, Department Of Agricultural Economics, College of Agriculture, Kansas State University, Manhattan, Kansas.

Hayta, M., and Çakmakli, Ü., 2001, Optimization of Wheat Blending to Produce Bread Baking Flour, Journal of Food Process Engineering, 179–192.

Özkaya, H. ve Özkaya, B., 2005, Öğütme Teknolojisi, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No. 30. Ankara.

Posner, E. S., and Hibbs, A. N., 2005, Wheat Flour Milling, 2nd Ed. American Association of cereal chemists, St. Paul, Minnesota.

Posner, E. S., 2009, Wheat Flour Milling, in Khan, K. and Shewry, P. R., Wheat Chemistry and Technology, 4th ed., American Association of cereal chemists, St. Paul, Minnesota.

Sugden, D., 1996, Wheat blending and mixing, World Grain, January 1, 37-38.

Tanase, T., 2014, Tahılı Öğütme İşlemine Hazırlama: Paçallama ve Tavlama, Miller Magazine, Yıl 8, Sayı 50, Şubat, Sayfa 44.

Türker, S. ve Elgün, A., 1997, Farklı iki Protein Düzeyine Sahip Bezostaya-1 ve Gerek-79 Buğdayları ile Optimum Ekmeklik Paçal Hazırlanması Üzerine Bir Araştırma, Gıda 22, 1, 25-33.

Ünver, E., 2005, Buğday Politikamız ve Hububat Teknolojisi Üzerine Düşünceler 5. Depolama, Paçal ve İnce Temizleme İşlemleri, Un Mamuller Teknolojisi, Yıl 14, Sayı 70.